Metody płatności

Informacja o akceptowanych metodach płatności

Płatności elektroniczne  realizowane są za pośrednictwem:

  • serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności: szybkie przelewy (również BLIK) oraz
  • serwisu PayPal.com (możliwość płatności kartą kredytową, również bez zakładania konta paypal; +4% opłata transakcyjna).

Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 

Available payment methods

Electronic payments are operated by:

  • imoje.pl – possible current payment methods: quick transfers (and BLIK) ONLY POLISH CUSTOMERS
  • PayPal.com (credit card, also without creating a paypal account; +4% transaction fee).
The imoje service is provided by ING Bank Śląski SA., Ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, entered into the Register of Entrepreneurs in the District Court Katowice – Wschód, VIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000005459, share capital in the amount of PLN 130,100,000.00 paid up in full, NIP: 634-013-54 -75, REGON: 271514909.